Инфлацията в еврозоната през изминалия месец март неочаквано се забавя, при това базовата инфлация спадна до минимални от година нива показват предварителните данни на Eurostat.

Потребителските цени във валутния съюз са нараснали през изминалия месец с 1,4% на годишна основа, докато анализаторите прогнозираха запазването на показателя поне на нивото от предходния месец.

За февруари бе от отчетена годишна инфлация от 1,5%. Целевият показател за инфлацията, определен от Европейската централна банка, е "малко под 2 на сто".

Базовата инфлация също се забавя през март. Потребителските цени, без отмитането на такива волатилни фактори, каквито са цените на енергоносителите, хранителните продукти и алкохола (индекс CPI Core), са се повишили с 0,8% на годишна база след ръст от 1% месец по-рано.

Стойността на енергоносителите през миналия месец са подскочили с 5,3% в годишно изражение след ръст от 3,6% в февруари.

Хранителните продукти, алкохолът и тютюневите изделия през март са поскъпнали с 1,8% след покачването на цените им с 2,3% месец по-рано.

Ръстът на цените на услугите се забавя от 1,4% до 1,1%.

На мартенското си заседание Европейската централна банка реши да продължи периода на рекордно ниските лихвени ставки на фона на забавянето на икономическия растеж в еврозоната поне до края на 2019 година.

Председателят на ЕЦБ, Марио Драги, миналата седмица заяви, че еврозоната се сблъска с по-устойчиво от очакваното влошаване на външното търсене и регулаторът е готов при необходимост да отложи планираното повишение на основните лихвени равнища.