Според изнесени днес данни от Eurostat, статистическата служба на Европейския съюз, през месец август 2007 инфлацията в Еврозоната е била 1.7% на годишна база.

През юли годишната инфлация в тринадесетте страни от Еврозоната е била 1.8%. Преди година инфлацията бе 2.3%. Месечната инфлация през август 2007 е 0.1%.

За всички страни от Европейския съюз, инфлацията през август на годишна база е 1.9%. През юли е била 2.0%. Поскъпването за месец е също 0.1%.

За това инфлацията в ЕС да е малко по-висока от тази в Еврозоната допринася и България. Въпреки малките относителни размери на нашата икономика спрямо единния европейски икономически блок, поскъпването в страната ни изпъква на европейския фон, като само Латвия и Унгария могат да се мерят с нас по този показател.

През август 2007, най-ниските годишни стойности на инфлацията се регистрират в Малта, Дания и Холандия (под и около 1%), най-високи са значенията в Латвия (10.2%), България (9.3%) и Унгария (7.1%).

По сравнение с юли 2007, инфлацията се покачва в седем страни членки, остава стабилна в четири и пада в 15.

На база средно претеглени стойности за дванадесетте месеца до август 2007, най-ниско е поскъпването в Малта, Франция и Финландия, най-високо е в Латвия и Унгария (по 7.7%) и в България (5.7%).

В детайлизираната информация за инфлацията в Еврозоната става ясно, че компонентите с най-високи стойности на инфлацията на годишна база, са образование (9.3%), алкохол и тютюни (3.8%) и хотели и ресторанти (3.4%). Най-ниски годишни показатели се наблюдават при комуникациите, отдих и култура, облекла.

Като цяло поевтиняват транспортните горива, телекомуникациите и мазутът, а поскъпват ресторантите и кафенетата, тютюневите изделия и образованието. В Еврозоната плодовете и зеленчуците като цяло през август са поевтинели.