Инфлацията в Германия през март в годишно изражение, според окончателната оценка, се е ускорила до 7,3% от 5,1% месец по-рано, секазва в прессъобщението на Федералната статистическа служба на страната (Destatis).

Индикаторът е достигнал рекордна стойност за цялата история на наблюденията на Destatis. Най-високото ниво на годишна инфлация в Германия преди това се е наблюдавало през март-май 1992 г. - тогава показателят е отчел 6,2%.

Индикаторът съвпадна с предварителната оценка и прогнозите на анализатори, анкетирани от портала Daily FX.

През март потребителските цени в Германия се повишиха с 2,5%, в съответствие с предварителните оценки.

Цените на храните и безалкохолните напитки в Германия презминалия месец на годишна база са се повишили с 5,9% и с 0,8% на месечна основа. Услугите поскъпват с 2.8% на годишна база и с 0.4% спрямо предходния месец. Цените на жилищната енергия се повишиха съответно с 35,3% и 12,8%. Цените на облеклото и обувките се увеличавт с 2% за година и 4,5% на месечна база.

В същото време потребителските цени в страната по стандартите на ЕС (хармонизиран индекс на потребителските цени), според крайната оценка, през март ускориха растежа си до 7,6% на годишна основа от 5,5% през февруари. Тази цифра стана и най-високата от есента на 1981 година. Месечната инфлация възлиза на 2,5%, при 0,9% предходния месец.

Динамиката на двата индикатора съвпадна с предварително обявените данни и средните прогнози на анализатори, анкетирани от Trading Economics. През февруари потребителските цени в Германия се повишиха с 5,5% на годишна основа и с 0,9% на месечно изражение.