Затварянето на границите от средата на март е довело до загубата на милиарди евро приходи за една от най-популярните за туристите дестинации в Европа.

Блокирането на пътуванията в Испания е било причина страната да отчете пропуснати ползи от посещенията на 7 милиона чуждестранни посетители през април. Със среден разход от 1000 евро на човек това означава загубата на поне 7 милиарда евро приходи, показват данни на испанския статистически институт, цитирани от изданието Expansión.

За да може да даде по-реалистичен поглед върху размера на кризата за туристическия сектор в страната, от медията посочват, че за същия месец на 2019 година в Испания са пристигнали 7,2 милиона чуждестранни посетители, а приходите от пътуванията са били 7,095 милиарда евро.

За същия месец на тази година данните клонят към нула, както що се отнася до броя посетители така и за изхарчените от тях средства в страната. Анализаторите предупреждават, че май също ще бъде нулев за сектора.

Гърция се изправя срещу Испания и Португалия в "борбата" за германските туристи

Гърция се изправя срещу Испания и Португалия в "борбата" за германските туристи

През миналата година в южната ни съседка е посрещнала 4 милиона германски туристи

Публикуваните последни данни показват, че за четиримесечието от началото на 2020 година Испания е била посетена от 10,6 милиона чуждестранни туристи при 21,4 милиона такива за периода януари- април на предходната година. 

През същия период на 2019 година приходите от чуждестранни посетители са общо 22,489 милиарда евро при средно 990 евро на човек за целия престой или 153 евро на ден. Най-голям брой са били посетителите от Великобритания - 4 милиона, следвани от тези от Германия и скандинавските държави - съответно 3 и 2,1 милиона души.