За периодс януари - септември 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 23,7% спрямо същия период на 2020 г. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69,4% от износа за държавите - членки за ЕС. През септември 2021 г. износът за ЕС нараства с 24,2% спрямо същия месец на предходната година по данни на Националния статистически институт.

През периода при износа от България за ЕС най-голям ръст, в сравнение със същия период на 2020-а, е отбелязан в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (128,6%) и "Минерални горива, масла и подобни продукти" (39,6%). Спад се наблюдава единствено в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (14,8%).

През периода януари - октомври 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 20,8% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 18 789.5 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония, Руската федерация и Украйна, които формират 58.4% от износа за трети страни.

През октомври 2021 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 11.9% спрямо същия месец на предходната година.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - септември 2021 г. се увеличава с 25,3% спрямо същия период на 2020 г. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция, Нидерландия и Унгария.

През септември 2021 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 27,4% спрямо същия месец на предходната година.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - октомври 2021 г. се увеличава с 26,4% в сравнение със същия период на 2020 г. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Украйна.

През октомври 2021 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства със 17.9% спрямо същия месец на предходната година.