С 13 места по-нагоре се изкачва България в "Индекса на икономическата свобода" на Фондация "Херитидж" и списание "Уолстрийт джърнъл"- от 60-то място през 2016 на 47-мо място през 2017 година. Това показва преглед на мястото на България в световен мащаб, който БТПП изготви на базата на докладите през 2017 година на международни престижни институции. Той показва значително подобряване на страната ни по икономическа свобода, както и положителни промени в конкурентоспособността.

В друга класация, обаче, на канадския институт "Фрейзър" - "Икономическа свобода по света" спадаме с три места на 48-мо място, но за нейното изготвяне са ползвани данни за страните от 2015 година.

В новото издание на класацията на Световния икономически форум "Индекс на глобалната конкурентоспособност" 2017-2018 сме класирани с позиция по-напред - 49-то място, спрямо 50-то в предходното издание. На 25-то място сме в света по макроикономическа стабилности и по този подкритерий България продължава да получава високи оценки. В другата известна класация, отчитаща конкурентоспособността на "Международния институт за управленско развитие", Швейцария, също се изкачваме с една позиция от 50-то място през 2016 г. на 49 място през 2017 г.

Повишава се позицията на България и по отношение на "Индекса на просперитет" на лондонския институт Легатум, където от 57-мо място през 2016 година, днес сме на 51-во.

Все още страната ни има слаб успех в иновациите и това е областта, в която бизнесът и държавата трябва да насочат своите усилия за постигане на напредък. Само с една позиция напредваме - на 38-мо място, според "Глобалния иновационен индекс" от 2017 година спрямо 39-то в предходното издание на класацията.

По отношение на "Индекса на глобализация" на икономическия институт KOF отбелязваме спад с 8 позиции (30-то място през 2016 г.), където днес се намираме на 38-мо място. При "Индекса на право на собственост" също се отчитат негативни тенденции - от 66-то място през 2016г. отиваме чак на 85-то за 2017г.