Само за няколко десетилетия можем да кажем, че глобалната икономика е претърпяла доста големи промени. И сред доказателствата за това е фактът за рязката промяна на доходите в Африка и в Азия от средата на миналия век досега.

Така например през 1950 година средният африканец е имал близо двойно по-големи доходи от средния азиатец. Също така неговото богатство към този период е било 63% от средното за света.

Малко повече от 60 години по-късно нещата обаче изглеждат по напълно различен начин. Към днешна дата средният азиатец има доходи, равняващи се на близо 80 на сто от средните в глобален мащаб. От друга страна обаче средният африканец получава едва малко над 40% от равнището за света, пише сайтът Quartz.

Историята обаче показва каква е причината за тази рязка промяна. През първата половина на миналия век много от държавите в Азия са изправени пред крайна бедност, предизвикана отчасти от Втората световна война.

В началото на 21 век обаче Китай и Индия вече са едни от двигателите на глобалната икономика с огромен обем на чуждестранните инвестиции и мащабен износ. От своя страна места като Сингапур, Тайван и Хонконг са възприемани като едни от най-важните финансови хъбове.

От друга страна грубо до 1950 година африканската икономика е заливана от пари, идващи от търговията на петрол, злато, диаманти и други природни ресурси. Колониализмът и робството обаче "стопяват" работната сила в Африка между 17 и 19 век.

В резултат заради липсата на работници и на капитал страните на Черния континент остават предимно износителки на суровини, разчитайки на вноса на машини, оборудване, технологии и потребителски стоки.

Сега анализаторите изчисляват, че на Африка ще са й нужни 35 години, за да навакса и доходите на хората там да се изравнят с тези в Азия. И за това може да им помогне не друг, а Китай, който е един от най-големите чуждестранни инвеститори на континента.