Данните за икономическото развитие на страната ни през последното тримесечие на годината са по-добри от предварителните очаквания. Това, а и не само, дава основание на ОББ да повиши прогнозата си растежа на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната ни, стана ясно от съобщение на банката.

"Динамиката на БВП на страната през последното тримесечие на 2022 г. и случващото се през първите три месеца на тази година дават основание да повишим прогнозата си за БВП за 2023 г. от 0,7% на 1,5%, оставайки относително консервативни, предвид съществуващите рискове", посочва главният икономист на ОББ Емил Калчев.

Анализът е на основата на динамиката на брутния вътрешен продукт (БВП) за четвъртото тримесечие и цялата 2022 г., на фона на висока инфлация и солиден ръст на работната заплата, както и въз основа на наличните икономически данни към момента.

Какъв ще е растежът на икономиките на САЩ, Китай и Япония през 2023 година

Какъв ще е растежът на трите най-големи икономики в света през 2023 година

Прогнозата на ООН

Анализаторите на банката отчитат, че според предварителните данни на НСИ, през четвъртото тримесечие на 2022 г. ръстът на БВП достигна 2,6%, докато за цялата година той е 3,4%, което в трудните условия в региона и страната, може да се смята за много добро постижение.

"Очаквано, през четвъртото тримесечие ръстът на БВП се движеше от потреблението, чийто най-голям агрегат - потреблението на домакинствата, в състезание с инфлацията, нарасна в реално изражение с огромните 6,9%. Тази динамика естествено корелираше с годишното увеличение при вноса с 8,5%, но положителното е, че това увеличение отново беше по-бавно от нарастването на износа - с 9,4% през тримесечието.

На този фон инвестициите обърнаха посоката си, нараствайки с 2,4%, за пръв път от четвъртото тримесечие на 2020 г. насам. От своя страна, запасите за второ поредно тримесечие се свиваха, което също бе положителен сигнал", коментира въпроса главният икономист на ОББ.

Икономисти: Европа избегна енергийната криза, но се появиха други рискове

Икономисти: Европа избегна енергийната криза, но се появиха други рискове

Ролята на ЕЦБ

Очаквано през четвъртото тримесечие на 2022 г. средната работна заплата продължи да нараства - с 16,2% спрямо четвъртото тримесечие на предходната година. Нещо повече, това се случи и с темпа на инфлацията - с 13,6% средногодишно, при 13,5% средна инфлация за годината.

По думите на Калчев, "в това отношение България е изключение сред повечето страни от ЕС - там заплатите растяха по-бавно от инфлацията, и съответно по-слабо допълнително я подхранваха, наред с психологията на домакинствата за повече потребление и отложеният ръст на лихвите".

Инфлацията у нас все пак намаля отново през януари - от 14,3% към декември на 14,1% (спрямо януари 2022 г.), за четвърти пореден месец. За разлика от еврозоната този процес у нас обече е доста по-бавен. Положително в случая е, че за пръв път от много време насам спадна и базовата инфлация (без храни и горива) - от 13,9% през декември, на 13,5% през януари, отбелязват от ОББ.

Кои региони в света ще имат най-висок икономически ръст, според германски експерти

Кои региони в света ще имат най-висок икономически ръст, според германски експерти

Европа изостава по ръст на БВП