Повечето от анализаторите и икономистите очакват ФЕД да започне постепенно да намалява лихвеното ниво от следващата година, тъй като икономическото развитие започва все повече да изостава. Други са на мнение, че Бернанке и компания трябва да покачат лихвата още поне веднъж, за да се справят до край с инфлационните рискове.

Според една от водещите анализаторски къщи в САЩ, ФЕД ще намалява лихвата в зависимост от това колко бързо се понижава инфлацията в страната. Според агенция Shepherdson, лихвата в САЩ дори може да се понижи до 3.75% от текущото си ниво (5.25%) през следващата година. Според експертите на агенцията, производственият сектор започва все по-силно да усеща негативите от 17-те покачвания на лихвата през последните две годни и половина.

„Очакваме да започнат да се забелязват все повече слабости в сектори на икономиката, които не са свързани с жилищния сектор още през следващите няколко тримесечие, благодарение на забавения ефект от покачването на лихвените нива"

Според анализаторите от Hoffman, Stone и Harris, лихвеното ниво на ФЕД ще се понижи със 100 базисни пункта до 4.25% през следващата година. Според тях обаче, едва ли ФЕД ще направи първо понижение преди май месец.

От друга страна, анализаторите от Stanley и Ahmed смятат, че ФЕД ще покачи лихвеното си ниво през следващата година. От Stanley обясняват прогнозата си с това, че в момента икономическото състояние на САЩ изглежда стабилно, а 10-годишните американски дългови книжа са с доходност от 4.50%. „Ликвидността изглежда предостатъчна", споделят от там.

Естествено има и среден вариант на прогнози и този път те идват от Credit Suisse's Soss, според които ФЕД ще запази лихвеното ниво без променя през цялата 2007 г. „Ние сме привърженици на очакванията на Бернанке, според когото, инфлационните рискове ще се нормализират в следствие на по-слабото икономическо развитие", споделят от Soss.