Брутният вътрешен продукт (БВП) на Киргизстан е нараснал за първото тримесечие (януари-март) 2024 г. с 8,8% спрямо същия период на миналата година, съобщи Националният статистически комитет на републиката, пише Финмаркет. За първото тримесечие на миналата година, ръстът на БВП на страната на годишна база беше 4,6%.

Според статистическите данни, номиналният обем на БВП на Киргизстан за януари-март 2024 г. е близо 249 милиарда сома. В структурата на БВП, най-голям дял (50,7%) заемат секторите от сферата на услугите. А делът в БВП на отраслите, произвеждащи стоки, е 27,9%. Бившата съветска република е с населеине и теритоиря приблизително колкото българските, но стандартът на живот като цяло е сравнително нисък.

Той беше мултимилионер, докато в страната се ширеше корупция – бившият президент на Киргизстан

Той беше мултимилионер, докато в страната се ширеше корупция – бившият президент на Киргизстан

Алмазбек Атамбаев се издигна до върховете на властта и стана незаконно мултимилионер, но затъна в корупцията и стигна до затвора

За първото тримесечие на 2024 г. инфлацията в Киргизстан е едва 1,2% на годишна база, при 3,2% за същия период на 2023 година.

Националната банка на Киргизстан обаче изглежда не очаква икономическият растеж да продължи със същите високи темпове, тъй като прогнозира растеж на БВП за цялата 2024 г. от 3,9%, а за 2025 г. - с 5,7%.

Прогнозата за средногодишна инфлация за 2024 г. е в диапазона 5-7%, а за следващата година - 4,9%.

За миналата година БВП на Киргизстан нарасна с 6,2%, а средната инфлация беше 7,3%.

Киргизстан изнася все повече злато, а икономиката й нарасна с 50% за 3 години

Бившата съветска република, която продава тонове злато на Швейцария и печели все по-добре от това

Износът се е увеличил 115 пъти само за една година