Китай планира да създаде 55 милиона работни места в градовете до 2025 година и да гарантира по-добри права на работниците. Това е част от новия план за стимулиране на пазара на труда на Пекин.

Според него с постигането на тази цел безработицата ще се задържи на ниво от около 5,5%, а делът на заплатите като част от брутния вътрешен продукт ще се увеличи.

Китайските власти посочват, че се заемат с целта да направят заетостта топ приоритет сред икономическите политики, както и ограничаването на неравенството в тази посока.

Част от това предвижда по-добра защита на правата на работниците, особено в индустрии, като технологичната. Секторът се превърна в една от целите на Пекин през последните седмици, след като властите в страната въведоха нови регулации за него.

Що се отнася до условията за работа там, китайските власти повдигат въпроса за продължителния работен ден на заетите в технологичната индустрия.