Глобалните емисии на изкопаеми горива, водещи до изменението на климата, ще достигнат своя връх до 2025 г., тъй като използването на въглища трябва да "намалее през следващите няколко години".

Това се казва в публикувания днес доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ), наречен "Световна енергийна перспектива за 2022 година", в който агенцията за пръв път в историята на моделирането на енергийните пазари прогнозира, кога глобалното търсене на изкопаеми горива ще достигне пик или плато.

Търсенето на природен газ ще остане без съществена промяна до края на настоящото десетилетие, т.е. това десетилетие то достига максимума си, смята МАЕ.

Що се отнася до потреблението на петрол, то ще спадне чак към средата на следващото десетилетие (към 2035 г.), "преди леко да спадне до средата на века (2025 г.)", прогнозира агевцията.

"Един от ефектите от действията на Русия е, че ерата на бързо нарастване на търсенето на природен газ наближава своя край", пише МАЕ, посочвайки нарастване на глобалното търсене на газ с по-малко от 5% между 2021 г. и 2030 година.

Относно Русия, МАЕ смята, че страната, която е най-големият износител на изкопаеми горива в света, никога няма да си възвърне дела от глобалния енергиен микс, който имаше преди инвазията в Украйна. Причината е, че Европа спира да внася нейните горива, така че делът на страната при международната търговия с петрол и газ, ще намалее наполовина до 2030 г.

Доставките от Русия на енергоносители на международните пазари ще спаднат до 13% до 2030 година, от около 20% през 2021 г., прогнозира МАЕ.

Спадът в руския износ на изкопаеми горива след нахлуването в Украйна тази година, ще трансформира глобалния енергиен пейзаж за десетилетия и може да помогне за ускоряване на прехода към зелена енергия, посочва в доклада си Международната агенция по енергетика.

В доклада на МАЕ се казва, че глобалната енергийна криза причинява дълбоки и дълготрайни промени, които могат да ускорят прехода към по-устойчива и сигурна енергийна система.

МАЕ: Търсенето на петрол в света продължава да расте

МАЕ: Търсенето на петрол в света продължава да расте

Най-новите данни потвърждават увеличеното използване на петрол при производството на електроенергия, особено в Европа

МАЕ прогнозира, че пикът на емисиите на въглероден диоксид ще бъде достигнат през 2025 г., но в същото време агенцията предупреждава, че настоящите глобални политики ще доведат до намаляване само с 13% на годишните емисии до 2050 г., което "далеч не е достатъчно, за да се избегнат тежки въздействия от променящия се климат".

Очаква се глобалните инвестиции в чиста енергия да нараснат до над 2 трилиона долара годишно до 2030 г., което е с 50% повече от настоящите нива. А същевременно "международните енергийни пазари ще имат дълбока преориентация през настоящото десетилетие, докато страните се приспособяват към разрива по отношение на енергийните маршрути между Русия и Европа", посочва МАЕ.

Миналата година МАЕ изненада енергийната индустрия с една от прогнозите си, включваща сценарий с нулеви нетни емисии, която ппедвиждаше, че по-ниското търсене и увеличаването на горивата с ниски емисии, правят новите нефтени и газови находища след 2021 г. ненужни. (Който сценарий към момента явно не е актуален.)