Износът на зърнени култури е един от основните в областта на хранителните продукти, а за някои страни в света, вносът на пшеница е жизнено важен. Затова толкова внимателно се следят развитието на зърнените културите и съответно количеството на добивите в страните в света, които са големи производители и износители на пшеница.

При износа на зърнени култури като цяло, най-голям е делът на пшеницата, но в много големи количества се изнасят също така царевица, ориз, соя и ечемик.

Русия е сред най-големите износители на зърнени култури. Заедно със САЩ, Канада и Украйна, през предходната селскостопанска година (от юли 2020 г. до юни 2021 г.), тези 4 държави са продали общо над 108 милиона тона пшеница. Евентуален спад на износа от тези страни, може да предизвика продоволствени проблеми в бедните региони на света.

Според прогнозите на Международния съвет по зърното (International Grains Council), през селскостопанската 2021/2022 година, се очаква спад на износа на пшеница в света с около 18 млн. тона.

За предходната селскостопанска година (от юли 2020 г. до юни 2021 г.), ТАСС публикува на основата на официални данни, първите 10 държави в света по износ на пшеница:

Русия (38,1 млн. тона) - включително и количества от смес от пшеница и ръж

САЩ (26,8 млн. тона)

Канада (26,3 млн. тона)

Украйна (16,9 млн. тона)

Франция (14,4 млн. тона)

Аржентина (12,2 млн. тона)

Казахстан (8,1 млн. тона)

Германия (7 млн. тона)

Турция (6,4 млн. тона)

Австралия (3 млн. тона)

Държавите, които през миналата година са внесли най-големи количества пшеница от Русия, са Турция (почти 7 млн. тона) и Египет (малко над 8 млн. тона). Освен пшеница, през миналата година Русия е изнесла и общо близо 11 млн. тона ечемик и цалевица. За сравнение, в България общият добив на пшеница е около 5-7 млн. тона годишно, в зависимост от засетите площи и добива на декар.

Какви могат да са последствията за света от недостига на пшеница и високите й цени

Какви могат да са последствията за света от недостига на пшеница и високите й цени

Повишаващите се цени предупреждават за рискове от глад в част от страните по света