Наетите на трудов договор украински граждани с временна закрила в България са над 5600, съобщиха от правителствената информационна служба. Към днешна дата в България пребивават около 78 000 украинци.

В посочените над 5600 души не влизат наетите на граждански договори и тези в изпитателен срок. До момента това е най-високият процент бежанци, който държавата е успяла да интегрира в най-новата история само в рамките на 3 месеца.

Наети на работата украинци има в почти всички области на страната, те са в 20 сектора от икономиката в 9 различни професионални направления.

Секторите, където вече са наети на работа украинци, са следните: хотелиерство и ресторантьорство, административни и спомагателни дейности, строителство, научни изследвания и IT и др.

В различните браншове вече има назначени украинци като ръководители, специалисти, техници, помощен и административен персонал, както и хора с професии, не изискващи специална квалификация.

Още в началото на кризата в Украйна IT секторът обяви, че се нуждае от около 30 000 нови кадри, а текстилната промишленост може да поеме около 20 000.

Допълнителни мерки за заетост на украинци

От 6 юни Агенцията по заетостта стартира програма, с която да подпомогне украинските бежанци с временна закрила у нас. По 356 лв. за 3 месеца ще бъдат предоставени за наеми и режийни разходи на украински граждани, които са започнали работа в България.

Освен това, държавата ще осигури на работодателите наемащи бежанци, минимална работна заплата и осигуровки за същия срок. Парите са осигурени от ЕС по проект "Солидарност", финансиран чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

В периода на субсидираната заетост, работодателите ще получават средства за възнаграждения на наетите украинци в размер на минималната работна заплата (710 лв.) и дължимите осигуровки за сметка на работодателите, както и стимули, покриващи разходите за всички дължими вноски за сметка на работодателя.