Като най-големият източник на парникови газове в света, САЩ носят огромна отговорност за промяната на климата в световен мащаб към по-лошо. Анализатори вече са оценили някои от тези щети, които се равняват на 1,9 трилиона долара.

В първото по рода си проучване учените от Dartmouth College определят количествено връзката между източниците на емисии, като САЩ и икономическите щети, причинени от техните емисии на отделни страни по света.

За целта се разглеждат загубите и печалбите в брутния вътрешен продукт в 143 държави, за които има данни.

"Парниковите газове, отделяни в една страна, причиняват затопляне в други държави и това затопляне може да потисне икономическия им растеж", коментира един от изследователите, Джъстин Манкин.

"Това изследване предоставя ценни от правна гледна точка оценки на финансовите щети, които отделните страни са претърпели, заради дейностите на други страни, променящи климата."

Изследването фокусира върху икономическото въздействие на температурите на затоплянето като следствие от емисиите, отделяни между 1990 г. и 2014 г. Страните, които са имали най-големи пречки за растежа на БВП на глава от населението поради тези емисии в САЩ, са по-скоро тези от южната част на земното кълбо. Така например се оказва, че най-засегнати са Обединените арабски емирства, като БПВ им е спаднал с -2,07% в периода 1990 - 2014 година.

Снимка 581218

Източник: Callahan and Mankin, 2022

В редиците на най-засегнатите са още Мавритания, Саудитска Арабия, Оман, Ирак и други.

Според проучването изменението на БВП на България за посочения период е +1%. Подобни са резултатите в Румъния (+1,1% и Северна Македония.

От друга страна няколко държави отбелязаха огромни печалби си поради емисиите, включително Русия (+4,85), Исландия (+4,2%), Финландия (+5,5%) и Гренландия (10,2%).

Вредите, приписвани на петте най-големи замърсители, САЩ, Китай, Русия, Бразилия и Индия, колективно са причинили 6 трилиона долара загуби на доходи, или 11% от световния БВП, според изследването.

Снимка 581219

Източник: Callahan and Mankin, 2022

Количествени оценки като тези са полезни при разработването на справедлива политика и споразумения за смекчаване на климата и потенциално, при осигуряване на основа за съдебни спорове.

"Това изследване дава отговор на въпроса дали има научна основа по твърденията за отговорност за промените в климата - отговорът е да", коментира един от авторите на изследването.