Промишлеността е най-печелившият сектор на българската икономика за изминалата 2017 година, като за изминалите 12 месеца предприятията в него са завършили с обща печалба от 5,627 милиарда лева. Произведената продукция от тези компании се изчислява на 74,742 милиарда лева, което е и най-добрият резултат по този показател за изминалата година.

Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за дейността на нефинансовите предприятия през 2017 година.

Според изчисленията най-голям брой в този сектор са компаниите, заети с дейности в преработващата промишленост. Индустрията е допринесла за 44,5% от общия обем на продукцията на всички нефинансови дружества, а заетите в нея са 643 318 души.

На първо място по отношение на работните места обаче е секторът на услугите. Там заетите са 864 954 души или над 38 на сто от всички в категорията на нефинансовите предприятия.

Снимка 375806

По отношение на стойността на произведената продукция обаче браншът остава доста зад промишлеността с резултат от 49,987 милиарда лева. Заетите в сектора дружества са завършили годината с печалба от 5,035 милиарда лева.

Промишлеността и услугите взети заедно допринасят за една трета от произведената продукция от нефинансовите предприятия, сочат изчисленията.

Трети по значение е секторът на търговията, като при него най-голям е делът на предприятията за търговия на дребно - близо 70 на сто от всички. Произведената там продукция е на обща стойност от 23,012 милиарда лева, а заетите лица са 498 161 души.

Снимка 375807

Компаниите от бранша са завършили годината с печалба от 4,110 милиарда лева, като почти 69 на сто от нея е била формирана от компаниите, заети с търговия на едро.

Компаниите в строителството са произвели продукция за 13,786 милиарда лева през миналата година, но печалбата им остава най-ниската сред тази на нефинансовите предприятия - 843 милиона лева. Заетите в бранша са 141 782 души.

Най-малко по брой за работещите в селското, горското и рибното стопанство. Там заетите лица са под 100 000 или точно 87 002 души. Произведената продукция от тях е на обща стойност от 6,823 милиарда лева, а печалбата на предприятията за миналата година възлиза на 1,114 милиарда лева.

Снимка 375808