България се нарежда на 32-о място в тазгодишното издание на Индекса за икономическата свобода по света, издаван от института "Фрейзър", съобщават от Института за пазарна икономика.

Общата оценка за страната ни, съгласно данните за 2018 г., достига 7,74 от максималните 10 точки. Така почти успяваме да достигнем най-доброто си представяне от 2010 г., когато България заема 27-мо място. Точно пред нас се класират Люксембург (7,75) и Перу (7,76), а с малко по-слабо представяне са Испания (7,73) и Исландия (7,71).

От ИПИ посочват, че за последните 15 години липсата на най-важните реформи - на съдебната система и подобряване работата на правителство и администрация, е причина България да не успява да повиши качествено общата си оценка за икономическа свобода. За справка, през 2005 г. страната ни получава обща оценка от 7,17. Според Института данните ясно показват застоя в реформите и пропускането на големите възможности от последното десетилетие.

Снимка 495530

Източник: ИПИ

Двата проблематични подиндекса за България - съдебната система и размерът на правителството, освен че са с най-ниски оценки през годините, не регистрират значително подобрение, което обезсилва и останалите промени.

 • Регулации (7,87) - наблюдава се леко подобрение. България получава най-ниските оценки в този подиндекс за административните изисквания за правене на бизнес, както и заради корупцията. Най-слабо страната се представя при безпристрастността на публичната администрация (4,75) и административните изисквания (4,52), като при тях има влошаване през последните години. Отчитат се и значителни проблеми при регулациите около назначаването и освобождаването на работници, както и с минималната заплата. За сметка на това в регулирането на кредитния пазар, започването на бизнес и лицензирането страната получава максималните резултати;
 • Свобода на международната търговия (8,47) - България постига добър резултат заради членството си в ЕС - категориите за мита и регулаторни пречки пред търговията са с висока оценка;
 • Стабилни пари (9,56) - валутният борд остава гарант за стабилността на лева. Това е категорията, в която България традиционно постига най-добрите си резултати. По-високата инфлация за 2018 г. предотвратява по-доброто класиране в тази категория;
 • Правна система и право на собственост (5,92) - изменението на този подиндекс е причината за значителното подобрение на общото класиране на България от изданието от 2018 г. Въпреки това той остава най-слабият аспект на икономическата свобода у нас. Оценката за безпристрастността на съдилищата остава много ниска (4,37), слабо е представянето и при независимостта на съдебната система (4,85). Видими проблеми има и при изпълнението на договорите;
 • Размер на правителството (7,13) - в този компонент класирането на България се влошава, по линията на по-ниска оценка на държавното потребление. Оценката е сравнително ниска и заради високите държавни разходи и бюджетни трансфери и субсидии. Положително влияние обаче оказва благоприятният данъчен режим и в частност плоският данък.
 • Снимка 495531

  Източник: ИПИ

От ИПИ отбелязват, че въпреки застоя в резултата си и липсата на качествени промени в съдебната система и работата на изпълнителната власт страната ни се изкачва нагоре поради следните причини:

 • Промяна на броя страни, участващи във всяко издание
 • Промяна на методологията през годините
 • Влошаване на резултатите на други страни

Икономическата свобода е свързана с доверието по статистически значим начин, както и следните три съставни области на индекса:

 • правната система и сигурността на правата на собственост,
 • стабилните пари
 • регулаторната свобода.