Производството и доставката на електроенергия, генерирана от соларни панели в Европейския съюз, са достигнали рекордни нива за периода юни и юли тази година. Така този източник е допринесъл за 10% от електричеството, произведено в региона, показват данните на независимият мозъчен тръст по климатичните въпроси Ember.

Общо 27-те държави в блока са генерирали близо 39 тераватчаса електроенергия от слънчеви паркове. Това е с 10,9 тераватчаса повче в сравнение с 2018 година, например.

Производството е рекордно за осем държави-членки, включително Испания и Германия. В тези страни инсталирането и поставянето на соларни панели е нараснало, пише Euractiv.

Все пак производството на електричество от слънчеви панели все още изостава зад това, генерирано от въглища. За разглеждания период то допринася за 14 на сто от генерирания ток в региона.

Според плановете на ЕС делът на възобновяемата енергия трябва да достигне до 40% от общото потребление в Европа към 2030 година от 20 на сто към 2019 година.