Намаление в приходите от дейността си през ноември спрямо предходния месец са отчели 61% от анкетираните управители на хотели, къщи с гости и други места за настаняване у нас,. Само докато при 33,5% казват, че няма промяна. Това се отчита Националния статистически институт в своето месечно проучване.

През миналия месец 54% от анкетираните са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 58% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 38% - на нощувката.

По отношение на наетия персонал 25,4% от мениджърите са предприели като мярка "платен отпуск", 18% - "неплатен отпуск", а 12% - "освобождаване/съкращаване". От "преминаване на непълно работно време" са се възползвали 7,5% от мениджърите, 2,2% са предприели мярката "намаляване на възнагражденията на персонала", а 1,8% - "дистанционна форма на работа". Същевременно 18% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите.

47% от мениджърите прогнозират, че през следващия месец ще могат да обслужат "До 50%" от разходите за дейността със собствени средства, 31,6% - че ще успеят "До 100%", а 21,3% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 47,8% от ръководителите смятат да продължат да работят, 38,2% - да продължат с настоящата си дейност, макар и с намален обем, 12,9% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 0,7% прогнозират да я прекратят.60%