Близо 60 на сто от хотелите у нас отчитат намаление в приходите през декември, спрямо предходния месец, докато 31% посочват, че няма промяна. Това става ясно от анкетно проучване на Националния статистически институт (НСИ).

Над 52.6% от анкетираните смятат да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 61.4% имат намерение да намалят цената на пакет услуги, а 48.9% - на нощувката.

По отношение на наетия персонал 30% от ръководителите са предприели като мярка "неплатен отпуск", следвана от "платен отпуск" - 25%, и "освобождаване/съкращаване" - 13.6%. От "преминаване на непълно работно време" са се възползвали 10% от мениджърите, като мненията им, свързани с "намаляване на възнагражденията на персонала" и "дистанционна форма на работа", се запазват спрямо предходния месец.

Местата за настаняване, които са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите са около 34 на сто от участниците в проучването.

В краткосрочен план 47.2% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат "до 50%" от разходите за дейността със собствени средства, 31.1% няма да могат да се справят сами, а само 21.2% от анкетираните посочват, че ще успеят "до 100%".

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план през декември 45.6% от ръководството смятат да продължат с настоящата си дейност макар и с намален обем, 30.7% от тях смятат да продължат да работят, 19.2% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 2.7% прогнозират да я прекратят.