Националната агенция за приходите (НАП) обяви, че ще продава на търг с тайно наддаване 1397 огнестрелни оръжия втора употреба за почти 122 000 лева.

Сред оръжията има ловни пушки, пистолети и други, обясняват данъчните. Част от предлаганите на търг оръжия са иззети от МВР от собственици, чиито разрешителни са изтекли, а други са отнети с издаден акт от съд или прокуратура.

Предлаганите пушки и пистолети са разделени в общо 11 групи, като две от тях се състоят от оръжия, предназначени за резервни части.

Facebook е отворен пазар за търговия с оръжия в Ирак, сочи проучване на ISD

В тази държава Facebook е отворен пазар за търговия с оръжия

Това показа проучване на Института за стратегически диалог

Кандидат-купувачите могат да наддават за една или повече групи, като предложения за участие в търга се представят за всяка група поотделно в срок от 31 октомври до 3 ноември 2022 г. В същия срок може да се направи оглед на предлаганите оръжия в Централния оръжеен склад на МВР, където те се съхраняват.

За участие в търга, който е насрочен за 8 ноември, се допускат само лица, платили депозит 20% от началната тръжна цена за съответната група и които притежават необходимите лицензи по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Amazon, eBay, AliExpress и други онлайн платформи продавали незаконно оръжия в Обединеното кралство

Къде онлайн платформи като Amazon и eBay продават незаконно оръжия?

Законът в тази страна забранява продажбата и притежанието на ножове, мечове и палки