Средната цена на един декар земеделска земя достига през 2017 г. 872 лева, което е с 14.6% повече в сравнение с 2016 година. Спрямо предходната година през 2017 г. увеличение е отчетено в цената на нивите - с 13%. Цената на постоянно затревените площи намалява с 3.4%, показват данните на Националния статистически институт, според сделките със земя през миналата година.

Средни цени на сделките със земеделска земя по категории за използване (лв./дка)

Категории на земята 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Земеделска земя - общо 279 398 547 594 684 732 761 872
в това число:
Ниви 279 413 556 621 708 761 770 870
Овощни насаждения 242 284 412 433 440 480 534  
Лозя 206 248 262 319 451 339 370  
Постоянно затревени площи 189 207 217 198 246 227 271 262

Най-висока през миналата година e цената на земеделската земя в Североизточния район - 1 401 лв. на декар. Най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е отчетено в Югозападния район - с 83.4%. През 2017 г. намаление се наблюдава в цената на един декар земеделска земя в Северния централен район - с 13%.

Средни цени на сделките със земеделска земя по райони (лв./дка)

Статистически райони 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Общо за страната 279 398 547 594 684 732 761 872
Северозападен 249 420 493 598 682 708 735 910
Северен централен 295 447 623 708 807 820 895 779
Североизточен 365 555 860 827 957 1040 1157 1401
Югоизточен 230 271 346 480 509 636 707 796
Югозападен 302 237 463 301 403 415 221 406
Южен централен 230 292 364 357 474 442 412 538

Средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя през 2017 г. достига 46 лв., което е с 4.5% повече спрямо 2016 година. Спрямо предходната година увеличението на рентата за нивите е с 6.8%, а на постоянно затревените площи - с 6.7%.

Средни цени на рентата на земеделска земя по категории за използване (лв./дка)

Категории на земята 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Земеделска земя - общо 23 30 34 38 41 42 44 46
в това число:
Ниви 24 30 36 39 43 44 44 47
Овощни насаждения 16 20 29 30 35 32 41  
Лозя 13 26 21 34 24 36 31  
Постоянно затревени площи 12 13 18 16 17 18 15 16

През 2017 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточния район - 67 лева. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони. 

Средни цени на рентата на земеделска земя по райони (лв./дка)

Статистически райони 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Общо за страната 23 30 34 38 41 42 44 46
Северозападен 19 22 29 34 38 40 42 44
Северен централен 25 33 41 46 50 52 53 57
Североизточен 40 50 53 58 61 63 64 67
Югоизточен 15 22 28 29 31 31 32 34
Югозападен 13 15 15 16 18 20 22 27
Южен централен 13 20 22 24 26 27 26 31