Държавите от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) имат нужда от нов двигател на икономическия растеж. Развитието на дигитална, стимулирана от новите технологии икономика може да бъде именно това, от което десетте страни от региона се нуждаят. Това посочват в свой анализ от американската консултантска компания McKinsey.

"За държавите от региона потенциалните икономически ползи от дигитализацията са огромни - до 200 милиарда евро допълнително към общия им брутен вътрешен продукт (БВП) до 2025 година. Подобен икономически тласък би довел до значително по-сериозна конкурентоспособност и просперитет на региона, където живеят 100 милиона души", се казва в документа.

Експертите от McKinsey посочват периода след прехода на ЦИЕ към пазарна икономика преди три десетилетия като "златен" период за растежа на региона.

В доказателство на това те посочват, че десетте страни, които са включени в доклада (България, Хърватия, Чехия, Унгария, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Словакия и Словения) са отчели средно 114% ръст на БВП на глава от населението между 1996 и 2017 година в сравнение с такъв от едва 27% на Големите пет в Европейския съюз - Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания.

"Регионът на ЦИЕ се превърна в един от най-атрактивните за инвеститорите в глобален мащаб. Това позволи на страните там частично да намалят разликата със Западна Европа и на техните граждани да се възползват от значително повишаване на стандарта на живот", се допълва в документа.

Като основна предпоставка за генерирането на значителен икономически растеж от компанията посочват различни фактори, като ръста на износа, привличането на чуждестранни инвестиции, европейското финансиране, както и предимството на по-евтината работна ръка.

"Тези стимули обаче вече отслабват. Икономиките от ЦИЕ като цяло не са добре капитализирани в сравнение с развитите си конкуренти от Западна Европа", посочват експертите и допълват: "Разходите за труд също растат, а резервът на работна сила е ограничен, като безработицата е на рекордно ниски нива - средно 6,5% за 2017 година в сравнение със 7,6% за ЕС. Продуктивността на труда все още изостава спрямо Западна Европа. В допълнение финансирането от европейските фондове за ЦИЕ предстои да се свие след 2020 година.".

В търсене на нов двигател на растежа в ЦИЕ

Според McKinsey единственото решение е в преразглеждане на стратегиите за икономически растеж и възползване от възможностите на дигиталната икономика.

"Днес ЦИЕ има шанса да направи стратегически избор, който ще определи нейния път на растеж в следващите десетилетия. Нашите анализи показват, че развитието на дигиталната икономика в региона във всички сектори ще донесе значителни икономически ползи, които ще дадат резултат в повишаване на продуктивността", посочват в доклада.

"Със скъсяването на дистанцията със Северна и Западна Европа регионът може да спечели допълнително 200 милиарда евро към общия си БВП до 2025 година - печалба близо до размера на цялата икономика на Португалия през 2017 година", се допълва в него.

Според изчисленията дигиталната икономика в ЦИЕ може да запише ръст от 16% на БВП за същия период. Това би означавало допълнително 30% ръст на общия БВП.

От McKinsey посочват, че на първо място подобна стъпка би подобрила значително продуктивността на икономиките в региона чрез дигиталната трансформация на публичния и частния сектор. Това ще доведе и до експанзия на електронната търговия, както и на реалното потребление.

При запазване на настоящите условия в региона дигиталната икономика би се разширила с 60 милиарда евро и би представлявала 8,7% от общия БВП на региона до 2025 година.

"При този сценарий държавите от ЦИЕ биха изгубили допълнителната възможност за растеж и биха останали далеч зад лидерите на дигиталната трансформация в лицето на страните от Северна Европа", предупреждават експертите.