На 29 октомври деветнадесетият Централен комитет на Китайската комунистическа партия приключи своя пети пленум - четиридневна среща, посветена главно на създаването на четиринадесетия петгодишен план на Китай, който обхваща периода от 2021 до 2025 г., пише Марк ДеУийвър.

По-голямата част от плана едва ли е нещо ново - никой не би се изненадал да прочете, че партията планира да "развее високо знамето на социализма с китайски характеристики", например. Но се откроява едно нещо - надеждата, че страната може да стане по-малко зависима от външния свят както за високите технологии, така и като източник на крайно търсене.

Предвид непрекъснато влошаващите се отношения на Китай с останалите страни е лесно да се разбере защо преминаването към автаркия може да изглежда желателно за партията. Но при липса на намаляване на ролята на държавата в икономиката (нещо, което очевидно не се разглежда), политиките, предназначени да стимулират иновациите и разходите на домакинствата, е малко вероятно да успеят.

Вредните стимули, генерирани от държавния сектор, винаги са били очевидната пречка за усилията на социалистическите страни да постигнат технологични пробиви. Държавните предприятия имат много слаби стимули за иновации, защото почти не са изложени на риск от фалит. В същото време както за държавните предприятия, така и за частните компании, конкуренцията при социализма се проявява главно "в усилията на хората да ухажват благоразположението на управляващите", както пише Лудвиг фон Мизес през 1940 г., а не в опитите за изграждане на по-добри стоки и услуги. Системата стимулира търсенето на ренти, а не технологичното предприемачество.

Увеличаването на бюджетите за научноизследователска и развойна дейност или насърчаването на "нови иновации" или "съвместни иновации" с чуждестранните технологии - всички приоритети, датиращи от средата на миналото десетилетие - не са допринесоха много за увеличаването на способността на Китай да иновира на местно равнище.

Китайската икономика продължава да разчита почти изцяло на чужда интелектуална собственост, независимо дали е придобита по справедлив начин, или не. Дори "четирите нови изобретения", изсмукани от държавните медии като принос на страната към съвременния свят, всъщност са измислени другаде. В Япония има високоскоростни влакове от 1964 г., мобилните плащания бяха въведени от Apple през 2014 г., електронната търговия в интернет започна с Amazon и eBay през 1995 г., а споделянето на велосипеди започна в Копенхаген, също през 90-те години.

Заместването на износа с местно потребление на домакинствата също ще бъде ненужно. Разходите на китайските домакинства са ниски не защото домакинствата са пестеливи, а защото огромен дял от националния доход се плаща на държавата. Докато на теория държавните активи са колективна собственост на всички граждани, на практика обикновените хора получават много малко от доходите, които произвеждат, а вместо това парите се използват за финансиране за държавни проекти и/или захранване на джобовете на свързаните с комунистическата партия. Правителството всъщност изтласка потребителя - ситуация, която трудно може да бъде обърната чрез "социалистическия път".

Проблемът с новия петгодишен план на Китай е, че той се опитва да реши проблемите, като същевременно оставя техните основни структурни причини нерешени. В това отношение той не се различава от съветските петгодишни планове от 80-те години, които също трябваше да стимулират иновациите и потреблението на домакинствата при липса на реална системна реформа.

Единадесетият съветски план обещаваше "преминаване към ефективност и качество" въз основа на "универсалното въвеждане на нови машини и материали", точно както новият китайски план призовава за "подобряване на икономическото качество, ефективността и конкурентоспособността" чрез развитие на "стратегически нововъзникващи индустрии".

"Конкретната грижа за конкретните хора" трябваше да бъде "алфата и омегата" на икономическата политика на Леонид Брежнев. Съобщението, публикувано в края на петия пленум от миналия месец, дава подобно обещание, в което се твърди, че облагите за "широките народни маси" са "начална и крайна точка" (chufa dian he luojiao dian) на развитието.

Днес Китай е, разбира се, в много по-добра позиция, отколкото Съветският съюз някога е бил. И все пак основният проблем остава същият - изкривяванията, причинени от икономическите намеси на държавата, не могат да бъдат преодолени, докато тези намеси продължават.

Всеки, опитващ да разчита на ключови технологии, произведени независимо от Китай, или ще трябва да бъде изоставен, или да се потърси помощ отвън. Също така не може да се очаква местните пазари да заменят настоящия масивен обем на износа в страната. Преминаването към автаркия би било движение не към увеличеното вътрешно потребление, а към бедността от епохата на Мао.