Производствените цени през септември 2018 г. се покачват с 0.3% спрямо предходния месец и с 3,7% на годишна база, показват данните на Националния статистически институт. Темпът на техния растеж се задържа под пиковите стойности от началото на лятото, което може да е предпоставка за забавяне на потребителската инфлация у нас.

По-високи цени спрямо август са регистрирани при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.5%, и в преработващата промишленост - с 0.3%, а в добивната промишленост е отчетено намаление - с 0.2%.

Общият индекс на цените на производител през септември нараства с 3.7% в сравнение със същия месец на 2017 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.2%, и в преработващата промишленост - с 3.8%, а в добивната промишленост е отчетено намаление - с 3.0%.

Цените на производител с отчитане само на вътрешния пазар през септември 2018 г. се покачват с 0.3% спрямо предходния месец и с 3.1% в сравнение със същия месец на 2017 година.

Индексът на цените на производител на международния пазар (съобразен с оборота на компаниите на външния пазар) през септември се покачва с 0.4% в сравнение с предходния месец и нарастват с 4.5% в сравнение със същия месец на 2017 година.