По предварителни данни на Националния статистически институт през периода януари - ноември 2018 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 12.3% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 16 062 млн. лева.

Търговия на България със страни извън ЕС

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, бившата югославска република Македония и Руската федерация, които формират 52.9% от износа за трети страни.

През ноември 2018 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 6.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 619.1 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - ноември м.г. се увеличава с 9.4% в сравнение със същия период на 2017 г. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През ноември 2018 г. вносът на стоки в България от трети страни се увеличава с 10.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 084.7 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо  на България с трети страни през периода януари - ноември е отрицателно и е в размер на 5 128.3 млн. лева .

Търговия на България с трети страни и ЕС - общо

През периода януари - ноември 2018 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 51 118.7 млн. лв., което е с 1.5% повече в сравнение със същия период на 2017 г.

През ноември 2018 г. общият износ на стоки възлиза на 5 062 млн. лв. и нараства с 2.2% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - ноември 2018 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 58 059.2 млн. лв. или със 7.7% повече спрямо същия период на 2017 година.

През ноември 2018 г. общият внос на стоки се увеличава с 3.6% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 686.1 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - ноември  и е на стойност 6 940.5 млн. лева.

Търговия на България с ЕС

По предварителни данни на НСИ през периода януари - октомври 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 9.7% спрямо същия период на 2017 г. и е в размер на 31 613.8 млн. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.8% от износа за държавите - членки на ЕС.

През октомври 2018 г. износът на стоки за ЕС нараства със 7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 466.3 млн. лева.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - октомври м.г. се увеличава със 7.6% спрямо същия период на 2017 г. и е на стойност 33 267.5 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През октомври 2018 г. вносът на стоки в България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 3.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 673.2 млн. лева.

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода е отрицателно и е на стойност 1 653.7 млн. лева.