Данните на Националния статистически институт отчитат месечна инфлация от 0,2% - индексът на потребителските цени за септември спрямо август т.г. е 100.2%. Инфлацията от началото на годината (септември 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 1.3%, а годишната инфлация за септември 2017 г. спрямо септември 2016 г. е 2.1%.

През септември 2017 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.2%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.1%;
 • облекло и обувки - увеличение с 0.1%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.7%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - намаление с 0.4%;
 • здравеопазване - цените остават на равнището от миналия месец;
 • транспорт - увеличение с 1.0%;
 • съобщения - цените остават на равнището от миналия месец;
 • развлечения и култура - намаление със 7.0%;
 • образование - увеличение с 1.5%;
 • ресторанти и хотели - намаление с 0.8%;
 • разнообразни стоки и услуги - намаление с 0.2%.

Индексът на цените за малката кошница за септември спрямо август 2017 г. е 100.7%, а от началото на годината (септември 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 102.1%.

През септември цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - увеличение с 0.9%; нехранителни стоки - увеличение с 1.0%; услуги - увеличение с 0.2%.