ОПЕК очаква глобалното търсене на петрол да надхвърли предпандемичните нива през 2022 г. и да нараства стабилно до края на 2030 години. Това е голяма промяна в прогнозата, която поставя акцент за пиково търсене на петрол.

Пандемията на коронавируса промени някои от ключовите предположения в прогнозите на всички организации и петролни компании, включително на ОПЕК, която "в бъдеще големият въпрос пред енергийните и петролните пазари е до каква степен ще има дългосрочно въздействие върху поведението на потребителите и съответно върху търсенето".

Миналият месец компанията BP заяви, че може би вече сме преодолели пиковото търсене на петрол, докато друга голяма, France"s Total, вижда търсенето на петрол да нараства до 2030 г.

ОПЕК намали прогнозите си за дългосрочно търсене от миналогодишната перспектива с над 1 милион барела дневно, очаквайки световното търсене на петрол да нарасне от 99,7 милиона на ден през 2019 г. до 109,3 милиона барела на ден през 2040 г. и след което се прогнозира спад през 2045 г.

"Ако приемем, че пандемията от COVID-19 до голяма степен бъде ограничена до следващата година, търсенето на петрол се очаква частично да се възстанови през 2021 г. и се предвиждат здравословни темпове на растеж на търсенето в средносрочен хоризонт", каза ОПЕК.

"Независимо от това, бъдещото търсене вероятно ще остане трайно под предходните прогнози поради продължителните ефекти от спирането на COVID-19 и тяхното въздействие върху глобалната икономика, както и поведението на потребителите", заявиха от ОПЕК.

Развиващите се икономики ще продължат да подкрепят растежа на търсенето на петрол в средносрочен план.

Очаква се конкурентните доставки на ОПЕК от американски шисти да се възстановят бързо, когато пазарните условия се подобрят, но засиленото производство на петрол в САЩ е малко вероятно да достигне високите прогнози от предишните перспективи, каза ОПЕК. Картелът очаква производството на САЩ да достигне своя връх в края на 2020-те.