Посещенията на чужденци у нас намаляват в един от най-предпочитаните туристически месеци за страната. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ) за пътуванията на чужденци у нас и на българи в чужбина за месец юли 2019 година.

Чужденците в България

През месец юли тази година посещенията на чужденци в България са били 2 083 100 души, или с 3,2% по-малко в сравнение с юли 2018 година. 

Според статистиката най-голям е спадът на пътуванията на чужденци у нас с цел почивка и екскурзия. През шестия месец от настоящата година са отчетени цели 6,2% по-малко посещения от граждани на други страни, идващи у нас с цел почивка. И все пак делът на тези посещения остава логично най-голям (55%).

26% от всички посещения, или 542 500 посещения, всъщност се оказват транзитни преминавания през страната ни, вероятно към някои други туристически дестинации като Турция и Гърция. Следователно през месец юли реалните туристически посещения - на хора, които са избрали България за своята ваканция - наброяват по-малко от 1,5 милиона.

Служебните посещенията на чужденци се увеличават с 1,7% (достигайки до 7,8% от всички посещения), а тези, идващи в България поради "друга" причина, нарастват с 0,4% (до 36,7% от всички посещения).

Снимка 440152

Източник: НСИ

Разбивка по националността на туристите показва, че през юли 2019 година от всички, посетили страната ни, 60% са били от ЕС. При тях се наблюдава спад от 5,2% спрямо същия месец на 2018 година. Увеличават посещенията от страни като Великобритания (с 21%), Ирландия (с 19%), Унгария (с 6,5%), Румъния (с 6%) и други, докато намаляват посещенията на граждани от Чехия (с 14%), Германия (с 13%), Полша (с 11,6%), от Гърция (със 7,6%) и други.

Посещенията на руснаци намаляват с цели 15,7% на годишна база.

Какви по националност са най-редовните посетили у нас през юли 2019 година? (статистиката обаче включва и транзитно преминаващите)

 • От Румъния - 314 300 посещения;
 • От Турция - 212 300 посещения;
 • Германия - 204 100 посещения;
 • Гърция - 128 500 посещения;
 • Украйна - 127 500 посещения;
 • Русия - 115 500 посещения;
 • Полша - 106 100 посещения;
 • Великобритания - 87 700 посещения;
 • Сърбия - 72 400 посещения;
 • Чехия - 60 500 посещения.
Има ли срив по българското море?

Има ли срив по българското море?

Говорят данните

Българите в чужбина

Докато родният туризъм бележи по-слаби резултати от гледна точка на чуждестранните посещения, все повече българи са заминали зад граница през юли 2019 година. Осъществени са общо 779 500 пътувания, което е с 7,2% повече спрямо резултатите по този показател за 2018 година.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Великобритания (с 11.4%), Румъния (с 11.2%), Турция (с 8.4%), Германия (с 8.1%), Гърция (с 6.9%), Македония (с 4.8%), Испания (с 4.5%), Австрия с (3.8%) и други. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към Италия (с 3.8%), Сърбия (с 2.3%), Нидерландия (с 2.3%), и други.

Снимка 440150

Източник: НСИ

Спрямо данните на националната статистика 6,9% повече българи са избрали да почиват в чужбина този юли в сравнения със същия месец на миналото лято. Пътуващите с друга цел са със 7,5% повече, а пътуващите по работа - с 6,9%.

Иначе българите най-често напускат страната с "други" цели, които от НСИ конкретизират като гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия и други. През юли 2019 година 40,7% от всички пътувания на българи зад граница са били именно с такава цел. След това се нареждат хората, отиващи на почивка - 39,7% от всички, а служебните пътувания са били 19,6 от всички.

Къде най-често са ходили българите зад граница този юли?

 • Турция - 181 300 посещения;
 • Гърция - 160 700 посещения;
 • Германия - 71 500 посещения;
 • Румъния - 69 800 посещения;
 • Сърбия - 37 300 посещения;
 • Македония - 34 900 посещения;
 • Италия - 27 700 посещения;
 • Австрия - 23 500 хпосещенияляди;
 • Великобритания - 21 900 посещения;
 • Испания - 19 300 посещения.
€ 5,5 милиарда: Гърция с рекордни приходи от туризъм въпреки отлива на германски посетители

€ 5,5 милиарда: Гърция с рекордни приходи от туризъм въпреки отлива на германски посетители

През първата половина на 2019-а те са се увеличили с над 15% спрямо същия период на 2018-а