Доставките на руски петрол за Китай за периода януари - май са се увеличили с почти 24% на годишна база, възлизайки на около 42,1 милиона тона. Така Руската федерация стана водеща по отношение на обема на износа на петрол за Китай, по данни на Главното митническо управление на Китайската народна република, съобщи ТАСС.

Според данните, в стойностно изражение обаче, вносът на този енергоносител от Русия в Китай за същия период, напротив, е намалял с почти 5%, в сравнение със същия период на 2022 г. - до 22,65 милиарда долара.

Според китайската статистика, второ място по доставки на петрол за Китай за първите 5 месеца на годината заема Саудитска Арабия, която за периода е продала на Китай 38,6 милиона тона нефт за 23,75 милиарда долара (физическият обем се е увеличил с 1% в сравнение с първите пет месеца на 2022 г., а цената се е понижила с 13%). Което означава, че петролът от Саудитска Арабия е бил определоно по-съкп от руския.

По отношение на обема на доставките на петрол за Китай за първите 5 месеца на годината, Саудитска Арабия е следвана от Ирак (около 25,4 милиона тона за 14,76 милиарда долара), Малайзия (19,6 милиона тона за 10 милиарда долара), Обединените арабски емирства (17,43 милиона тона за 11,11 милиарда долара) и Оман (около 16,43 милиона тона за 10,35 милиарда долара).

От кои държави Китай купува най-много природен газ

От кои държави Китай купува най-много природен газ

Първите три държави при втечнения и тръбопроводния газ са различни

САЩ са на 10-то място, що се отнася до обема на доставките на петрол за Китай (около 5,7 милиона тона за 3,6 милиарда долара).

Любопитен факт е, че сред общо около 40 държави, които са доставчици на петрол за Китай през 2023 г., не фигурира Иран.

Разгледано само за месц май, доставките на руски петрол за Китай са се увеличили с 36,4% спрямо април, до 9,71 милиона тона. В парично изражение, нарастването на месечна база е с 36,7% до 5,12 милиарда долара. Което означава, че цената на петрола за посочените 2 месеца практически не се е променила.

По данни на китайските митници, за цялата 2022 г. спрямо 2021 г., вносът на руски петрол в Китай се е увеличил с 8,2%, възлизайки на 86,2 милиона тона. В парично изражение, общата стойност на този енергоносител, закупен от Китай от Русия, е нараснала за 2022 г. на годишна база, с близо 44% до 58,37 милиарда долара.

Проблемите пред икономиката на Китай

Проблемите пред втората икономика в света

Засега очакванията не се оправдават, какви са причините