В последните месеци се осъществява износ на хлебна пшеница към далечния изток и Северна Африка, съобщиха от Българския фермерски съюз. В момента се товари кораб за Индонезия, заяви Преслав Борисов, член на УС на браншовото сдружение. Той и председателят на организацията Георги Стоянов показаха товаренето на кораба на Пристанище Варна. Износ се осъществява още за Тайланд, Египет, Йордания и други страни.

Целият сектор обаче е в много трудна, дори опасна ситуация, предизвикана от сушата, която се отрази много негативно върху добивите, особено при царевицата и слънчогледа, съчетано с може би най-високите производствени разходи и като капак ниски цени, коментира Борисов. Цените на международните пазари за хлебната пшеница са рекордно ниски - 425 лв. за тон.

След като загуби лидерството си в износа на соя и пшеница, САЩ вече не е топ износител на царевица

След като загуби лидерството си в износа на соя и пшеница, икономика №1 вече не е топ износител на царевица

Пред американската зърнена индустрия остават някои големи предизвикателства

Независимо от реализиращият се в момента експорт, трудно се намират купувачи поради спада в потреблението в международен мащаб, а тогава когато има такъв, цените са много ниски и ако при хлебната пшеница все още се стига до сделки, то при фуражната пшеница и особено при царевицата, това към момента е трудно постижимо. При слънчогледа ситуацията не е по-добра и независимо от меморандума, който беше подписан с правителството след протеста на земеделските производители, има немалък внос на такъв с произход Румъния, който от много колеги се твърди, че реално е украински, обясни Георги Стоянов.

Според Преслав Борисов секторът би могъл да устои на предизвикателствата чрез по-ниска себестойност, добро качество и регулярни доставки към пазарите, на който се реализира българската продукция. При себестойността има много какво да се направи, от рентите до по-високата средна производителност. Подготовката на партиди с еднакво качество още при самото прибиране до последващата заготовка и съхранение, също крият значителен потенциал. Като обем българското производство не може да бъде лидер по обективни причини, но постоянното присъствие на пазарите, където реализира своята продукция, е от ключово значение.

България излезе от тройката на най-големите износители на пшеница от ЕС

България излезе от тройката на най-големите износители на пшеница от ЕС

Първа остава Румъния, следвана от Полша и Франция