Министърът на икономиката и енергетиката заминава на двудневно работно посещение в Брюксел от 14 до 15 февруари 2007 г.

На 14 февруари 2007 г. в програмата на министър Овчаров е предвидена среща с еврокомисаря по въпросите на търговията Питър Манделсън. Основните теми на разговор са хода на многостранните преговори в Световната търговска организация и развитието на търговските отношения на ЕС.

На 15 февруари 2007 г. министър Румен Овчаров ще участва в заседание на съвета на ЕС «Транспорт, телекоммуникации и енергетика».

В рамките на заседанието Европейската комисия ще представи пакет документи включващ План за действие относно „Енергийна политика за Европа" с период на инициране на предложените мерки 2007-2009 г. и всеобхватен анализ на политиката за насърчаване на възбоновяеми енергийни източници, изграждането на Вътрешния енергиен пазар и развитието на иновативни енергийни технологии.

В рамките на предстоящото заседание се предвижда провеждането на политически дебат по предложенията на Европейската комисия и приемане на заключения на Съвета, формиращи принос на енергийните министри към Пролетния Европейски съвет.

Политическият дебат ще има за цел излагане на позициите на държавите-членки относно необходимите рамкови условия за развитието на конкурентни електроенергийни и газови пазари, стимулиране на инвестициите в сектора и приоритетите в рамките на предложения от ЕК Европейски стратегически технологичен план.