Мерките за ограничаване на COVID-19, въведени от държавите-членки, са оказали значително влияние върху производството в строителния сектор през април тази година. Сезонно коригираното производство в строителния сектор намалява с 14,6% в еврозоната и с 11,7% в ЕС, в сравнение с март 2020 г, показват данните на европейската статистическа служба Евростат.

През март производство в строителството намалява с 15,7% в еврозоната и с 13,6% в ЕС. Като цяло производството в строителството в еврозоната и ЕС падна до най-ниското ниво от 1995 година насам, когато започва да се води статистиката.

Производството в строителството намалява с 28.4% в еврозоната и с 24,0% в ЕС, показват данните за април 2020 г., в сравнение със същия период на миналата година.

Страната ни се представя добре, в сравнение с други държави членки. Според статистиката България е на второ място сред всички държави в ЕС с най- малък спад на строителната продукция на месечна база през април. У нас секторът продължи работа и не беше особено засегнат от мерките за блокиране във връзка с вируса.

Икономиката на България през март: 18% спад в търговията, 11% в строителството и 5% в производството

Икономиката на България през март: 18% спад в търговията, 11% в строителството и 5% в производството

Данните за април ще покажат още по-голям срив

Месечният спад у нас е 0,7%. След нас е Румъния и Холандия с еднакъв резултат от 0,9%.

Въпреки добрите резултати за България, строителната продукция в страната ни се понижи с 15% на годишна основа през април - под средното ниво в еврозоната и ЕС.

Сградното строителство в еврозоната се е свило с 15,4% спрямо март, а гражданското и инженерното строителство е намаляло с 8,9%, показват данните за април. Най-голям спад за периода е регистриран във Франция (-32,6%), Испания (-26,3%) и Словакия (-10%).

Сградното строителство в еврозоната е намаляло с 29,3% на годишна база, а гражданското и инженерното строителство се е свило с 24,5%. В ЕС сградното строителство е отбелязало спад от 24,6%, а гражданското и инженерното строителство - с 21,4%.

Най-голям спад на сградното строителство сред страните, за които са налични данни, отново е регистриран във Франция (-60,6%). След нея се нарежда Белгия (-39%) и Испания (-32,6%). На този фон Румъния, Германия и Финландия постигат ръст от съответно 12,2%, 0,9% и 0,8%.