Европа бавно се завръща към най-древния метод за отопление. През 2021 г. добивът на дърва за огрев в ЕС възлиза на 118.5 милиона кубични метра. Това е 4% увеличение в сравнение с 2020 г. (113.8 милиона кубични метра) и 3% увеличение в сравнение с 2019 г. (115 милиона кубични метра).

На фона на европейската газова криза дървесината се използва все повече като източник на възобновяема енергия.

Добивът на дърва за огрев се радва на стабилен ръст през последните години (+18% през 2019 г. в сравнение с 2016 г.), който временно се сви през 2020 г. поради мерките, свързани с ограничаването на пандемията от COVID-19.

Дървата за огрев поскъпнаха със 100% и струват 180 лева за кубик (засега)

Дървата за огрев поскъпнаха със 100% и струват 180 лева за кубик (засега)

Освен по-скъпи, цепениците се оказват и дефицитна стока

През 2021 г. петте държави членки, които регистрират най-голям добив на дърва за огрев, са Франция (26,7 милиона кубични метра), Германия (23,2 милиона кубични метра), Финландия (8,9 милиона кубични метра), Румъния (6,4 милиона кубични метра) и Швеция (5,5 милиона кубични метра), което прави общо до 65% от производството на дърва за огрев в ЕС.

В сравнение с 2020 г. най-голямо увеличение на производството на дърва за огрев се наблюдава в Германия, Франция (и двете +15%) и Унгария (+14%). От друга страна, Люксембург (-23%), Австрия (-8%) и Естония (-6%) отбелязват най-голям спад.

Колко струват дървата за огрев от складовете на държавните горски стопанства?

Колко струват дървата за огрев от складовете на държавните горски стопанства?

Има четири варианта за закупуване на дървесина от държавните предприятия