Българската икономика започна обнадеждаващо новата година с неочаквано високо темпо на износа, като само през януари експортът достига 3,7 милиарда лева, като това е ръст от 8,7%.

Търговията на български стоки в чужбина също може да се похвали с ръст за цялата минала година, въпреки че той е по-нисък от този за предходната 2015 година. Положителната тенденция, която показва статистиката, е към продукти с добавена стойност за сметка на суровините.

Промяната на структурата на експорта в тази посока се забеляза още през 2015 година. За нея говорят и петте групи стоки, чийто износ е бил най-висок през изминалите 12 месеца.

Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват, че най-голям принос за износа през 2016 година имат продажбите зад граница на машини, оборудване и превозни средства.

Над една четвърт от общия износ, който възлиза на 46,1 милиарда лева за изминалата година, се дължи на тази категория продукти.

Българският износ започва годината с високо темпо, вносът още по-ударно

Българският износ започва годината с високо темпо, вносът още по-ударно

Вносът от страни извън ЕС расте с 30 на сто

Сериозна тежест за експорта продължава да има групата на артикулите, класифицирани главно според вида на материала, чийто обем на експорта възлиза на 9,3 милиарда лева.

В нея влизат различни стоки, включително обработени кожи, артикули от каучук, от корк и дървен материал, хартия, текстил, чугун и стомана, благородни и цветни метали.

Останалите три групи от продукти с най-голям обем на експорта са разнообразни готови продукти; храни и живи животни; химични вещества и минерални горива, масла и подобни продукти.

Следващата графика показва разликата в топ 5 на стоките с най-голям обем на износа през 2015 и 2016 година. Данните са взети от НСИ и са в милиони лева.