Публикуваните днес предварителни данни на Националния статистически институт показват, че през първия месец на годината българският износ демонстрира доста високо темпо, но вносът расте още по-силно.

През януари от България са изнесени стоки общо на стойност 3 724.0 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година експортът се увеличава с 8.7% .

През месеца. в страната са внесени стоки общо на стойност 4 206.9 млн. лв., или с 21.2% повече спрямо същия месец на 2016 година.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през януари 2017 г. и е на стойност 482.9 млн. лева.

Търговия на България с трети страни

Износът на България за трети страни (извън ЕС ) през януари 2017 г. се увеличава с 12.7% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 1 312.1 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Египет, Китай, Сърбия и бившата югославска република Македония, които формират 52.7% от износа за трети страни.

Вносът на България от трети страни през месеца се увеличава с 30.8% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 1 574.9 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия (табл. 3 от приложението).

Външнотърговското салдо на България с трети страни през януари 2017 г. е отрицателно и е в размер на 262.8 млн. лева.