Миналата година се оказа особено успешна за страните от Централна и Източна Европа, които записаха бърз икономически растеж. Тази тенденция не подмина и България. 2018 година обаче може би ще е още по-успешна за икономиката ни, която трябва да достигне пика си през следващите месеци.

Това прогнозират от "УниКредит" в свой анализ за първото тримесечие на годината.

Очакванията са брутният вътрешен продукт (БВП) да достигне ръст 4,4% при такъв от 3,6% за предходната година. През 2019 година обаче експанзията ще се забави слабо до 4,2 на сто. В номинално изражение експертите прогнозират, че БВП за настоящите 12 месеца ще бъде в рамките на 53,6 милиарда евро.

"През изминалата година растежът получи подкрепа от два основни двигателя: износ и частно потребление. През тази и следващата години, се очаква към тях да се присъединят и инвестициите, на фона на сигнали, че след продължителен период на стагнация те отново набират инерция. Преминаването към по-балансирана структура на растежа ще подпомогне и устойчивостта на икономическата експанзия", се посочва в анализа и се допълва, че забавянето на ръста на БВП в края на 2017 година се дължи на временни фактори.

Българската икономика расте по-бавно от очакваното. Защо?

Българската икономика расте по-бавно от очакваното. Защо?

Ключови отрасли губят сила

За настоящата година основен стимул за растежа ще остане потреблението, при което може да има съвсем малко забавяне в сравнение с предходната. Причината за това ще бъде по-бавния темп на разкриване на работни места заради достигането на най-високата точка на заетостта. Прогнозите обаче са за допълнително увеличение на възнагражденията за сметка на наемането на служители.

"Ръстът на заплатите отразява недостига на работна сила, който след като първоначално се наблюдаваше най-вече в сектори, които използват нискоквалифициран труд, постепенно обхваща и останалата част от икономиката. Това може да доведе до структурни трансформации, като компаниите започнат да насочват повече трудови ресурси към секторите с по-висока добавена стойност, или да променят начина си на производство, като мигрират към технологии, които използват по-малко работна сила за сметка на повече капитал", смятат специалистите.

"Трябва да се има предвид, че подобни процеси не винаги протичат гладко и при определени обстоятелства могат да бъдат съпътствани от временно увеличаване на нормата на безработица, което е и една от причините, да сме по-предпазливи в нашите оценки за перспективата пред растежа на икономиката в средносрочен план", допълват те.

Стигна ли българската икономика обем от 100 милиарда лева?

Стигна ли българската икономика обем от 100 милиарда лева?

Вътрешното потребление с най-голям принос за растежа през 2017-а

Експертите прогнозират положителна тенденция при инвестициите. Според тях вече се забелязват първите сигнали за възстановяването им, като те записват увеличение от 3,8% през 2017 година, което е най-силният им резултат от 2008 година насам.

"Изчисленията на икономистите на банката показват, че това повишение на фона на стагниращи или дори спадащи инвестиции на публичния сектор означава, че инвестициите на частния сектор са се повишили с около 7% на годишна база, в реално изражение. Очакванията за 2018 са всички компоненти на частните инвестиции да отчетат ръст", се казва в документа.

В следващите месеци се очаква развитие в строителството, което ще бъде подкрепено от по-голямо търсене в сферата на туризма, логистиката и административните сгради. Нови инвестиции от страна на частния сектор се очакват още в машини и оборудване. 

"Секторите на преработващата промишленост, които ще са най-големите печеливши от протичащото в момента увеличаване на производствения капацитет са преработката на метали, медицински и козметични продукти и производство на части за автомобили. След като стартира от нулата преди по-малко от десетилетие автомобилостроителната индустрия днес има над 10% дял от производството в преработващата промишленост, а три четвърти от компаниите в сектора планират да увеличат производствения си капацитет, според скорошна анкета за нагласите в сектора за 2018 година", се казва в анализа.