Европейските членки от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) се нуждаят от грубо 600 милиарда евро инвестиции, за да успеят да "настигнат" Западна Европа. Тези средства трябва да бъдат насочени към подобряване на транспортната, енергийната и дигиталната инфраструктура.

На това мнение е ръководителят на полската инвестиционна банка Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) Беата Дашинска-Музичка.

"Тази инфраструктура ще свърже страните, които са разположени между Балтийско, Черно и Адреатическо море и ще им гарантира тласък на икономическите им", коментира тя в рамките на икономически форум в Полша, цитирана от платформата Remix.

По нейните думи, за да могат страните от региона да стигнат стандартите на западноевропейските членки е необходимо насочването на 290 милиарда евро към изграждане на обширна транспортна мрежа от север на юг. За дигиталната инфраструктура са необходими вложения от 160 милиарда евро, а за енергийната - около 100 милиарда евро.

Тази амбициозна цел е заложена в инициативата "Три морета" (Three Seas), която предвижда включването на балтийските държави, Полша, Чехия, Словакия, Австрия, Унгария, Словения, Хърватия, Румъния и България.

Според плановете на създателите ѝ тя ще изисква привличането на значителен финансов ресурс по линията на европейските фондове, както и от други институции, включително Световната банка, Европейската инвестиционна банка, както и на други организации от САЩ и Азия.

По думите на полският министър, отговарящ за европейските фондове, Малгозата Ярошинска - Йеденак, страните в ЦИЕ вече са вложили 80 милиарда евро в модернизирането на тези три сектора. Това включва и средствата, които трябва да бъдат осигурени от европейския фонд за възстановяване.

"Пандемията и възстановяването от кризата ни дават възможност да рестартираме икономиките си, така че веригите ни за доставки да бъдат организирани в рамките на региона. Европейската комисия ще подкрепя такива инициативи", обяснява министърът.

Какво е участието на България в инициативата?

Инициативата "Три морета" води началото си от 2015 година. В нея участват посочените 12 европейски членки от ЦИЕ и Балтийския регион, включително България, като основната ѝ идея е изграждането на по-тясно сътрудничество между тези държави, както и на работеща мрежа от север на юг в областта на енергетиката, транспорта, комуникациите и информационните технологии.

На сайта на българското Министерство на външните работи се посочва, че "целите на инициативата са: икономически растеж, получаване на инвестиции, енергийна сигурност, геополитическа сигурност, дигитална свързаност, борба с климатичните промени".

Досега е имало четири срещи на участниците в инициативата - в Дубровник през 2016 година, във Варшава през 2017 година, в Букурещ през 2018 година и в Любляна през 2019 година. Тази за 2020 година предстои да се проведе в Талин през октомври, а през януари стана ясно, че България може да е домакин на шестата среща на "Три морета".

Досега страната ни е предложила четири проекта за финансиране в рамките на инициативата. Това са възстановяването на железопътната линия Русе-Варна, изграждането на тунел под прохода "Петрохан", разширяването на газовото находище в село Чирен и изграждането на магистрала "Черно море" между Варна и Бургас.

"Българската банка за развитие" участва в инвестиционния фонд към инициативата, а Българската търговско-промишлена палата е част от мрежата на търговско-промишлени палати на страните-участнички.