Въпреки че страната ни е транзитна държава за повечето бежанци, у нас остават и мигранти, които желаят да се установят за известно време на родна почва и да си потърсят препитание.

Точно 8 мигранти, получили статут на бежанец или хуманитарен статут, са започнали да се трудят в границите на страната ни от началото на годината досега. Това сочи справка с данните от Агенцията по заетостта за броя бежанци, които работят на родна почва чрез бюрата по труда, изготвена за money.bg.

Половината от мигрантите са потърсили работа в бюрата по труда в страната през летния сезон, като четирима бежанци са започвали да се трудя за прехраната и доходите си през месеците май, юни, юли и до средата на август.

Тенденцията в броя на работещите мигранти, обърнали се за съдействие към бюрата по труда, запазва темповете си от миналата година.

Тогава за периода от януари до август броят на трудещите се бежанци у нас също е бил 8 мигранти.

Статистиката сочи, че през цялата 2015 година общо 16 чужденци със статут на бежанец или хуманитарен статут са започнали да работят на българска територия.

Най-често бежанците се насочват към шивашката индустрия, строителството и търговията, като в повечето случаи за наемане на работното място от бежанците се изисква да имат завършено образование, както и да владеят българския език.

Средната възраст на започналия работа бежанец в България през 2016 г. е около 45 години.

„Най-младият е на 29 години, а най-възрастният – на 60 години”, коментираха от Агенцията по заетостта.

Това обаче бележи ръст във възрастта на трудещите се у нас мигранти с около 11 години. През 2015 г. работещите бежанци са били средно на около 36 години. Тогава най-младият работещ на родна почва бежанец е бил на 19 години, а най-опитният чуждестранен служител –  58-годишен мигрант.