Европейският съюз е близо до преразглеждане на бюджетната си политика. Европейската комисия обяви предложението си за бюджета на Общността през 2008, в което за пръв път се предвижда отделянето на повече пари за инициативи, които ще дадат подтик на икономиката на ЕС, вместо на субсидии за фермерите, съобщава EUOBSERVER от Брюксел.

„Комисията е твърда в амбицията си да промени фокуса на бюджета върху глобалните предизвикателства, пред които е изправена Европа като цяло" - е казала комисарят по ЕС бюджета Далиа Грибаскайте вчера, 2ри май, след като тя и нейният екип са представили чернови вариант на бюджета за следващата година.

Според предложението на европейските финансисти, €57.2 млрд. (44.2% от бюджета за 2008) ще бъдат вложени в „устойчиво развитие", а тази сума за пръв път е по-голяма от парите, отпускани от ЕС за Общата аграрна политика (CAP) - €56.3 млрд. (43.6%).

Какво означава Устойчив ръст? Заедно с кохезионните фондове, които ще възлязат на €46.9 млрд. и се заделят за големи инфраструктурни проекти, главно за новите страни членки, икономическият пакет включва €10.3 млрд. за стимулиране на конкурентната способност на блока в области като предприемачество, Транс-Европейски Мрежи и продължаващо обучение.

Тенденцията към промяна е ясно доловима, но ако се отчете, че селското стопанство допринася само за малка част от работните места и богатството на ЕС, то критики ще има: за селяните отива твърде голяма част от съдържанието на джобовете на европейците. Очаква се това да е сериозния проблем, когато в началото на следващата година бюджетните реформи започнат да се обсъждат вече по-сериозно и дългосрочно.

Като част от парите за икономика, Брюксел предлага да се заделят повече средства за проекта за сателитна навигация Галилео, въпреки че политическите препирни между правителствата и компаниите пораждат притеснения за бъдещето му.

За да бъдат тридесетте сателита на Галилео изстреляни в орбита, са нужни около €3.2 млрд., от които една трета идва от данъците на ЕС, а другата част от частен консорциум от осем европейски компании, които обаче закъсняват с изпълнението, тъй като не могат да се споразумеят за обща стопанска позиция.

Грибаскайте предлага помощта на ЕС за проекта Галилео през следващата година да се увеличи с 51%.

„Доволна съм, че се споразумяхме, Галилео е общоевропейски проект и искаме да го подкрепим", казала е комисарят, добавяйки, че изпълнителните органи на ЕС отново ще разгледат бюджетното предложение за този въпрос и ще поискат дори повече пари за него. Знае се, че членовете на Европарламента подкрепят подобно увеличение.

Мотивите на някои от десните евродепутати са обичайните: ако помощта за Галилео бъде отказана, то ще възникне въпроса доколко Европа въобще има нужда от обща сателитна система и тогава „просто ще гледаме как Русия развива паралелна, но по-добра".

През миналата година членовете на Европарламента също така настояха за повече средства за провеждане на европейска външна политика, за които сега се предлага да се отделят 4.5% повече или общо €6.9 млрд., в добавка към което 300 милиона за Косово и помощи за палестинците.

След като през миналата година страните членки се възмутиха за изобилните ресурси отделяни за европейската администрация, сега Грибаскайте представя новия подход за кадрова политика, която предвижда вместо назначаване на нови служители - разгръщане на длъжностите на вече назначения персонал.

И въпреки това през 2008 разходите на ЕС за администрацията му се очаква да се качат с 5.7% по сравнение с настоящата година, главно поради увеличения на пенсиите (10.2%) и за Европейски училища (11.1%), последвали увеличението на персонала в Брюксел след двете последни разширения.

Европейският съюз заедно със Съвета на Европа ще дебатира върху проекто-бюджета на 13 юли. Можем да сме сигурни, че тогава договарящите се политици ще се постараят да ни бъде интересно.