Малко над 50% от местата за настаняване у нас намалят цената на нощувките. Това показва проучване на Националният статистически институт (НСИ). През юли 55.2% от анкетираните запазват мнението си да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 64.3% имат намерение да намалят цената на пакет услуги, показват данните.

През последния месец, според анкетата, е регистрирано намаление на ръководителите, предприели мерки като освобождаване/съкращаване, неплатен отпуск, платен отпуск, преминаване на непълно работно време и намаляване на възнагражденията на персонала. Увеличава се броят на хотелите, които са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите - 16.7%. В краткосрочен план (1 месец) 69% от анкетираните предвиждат да запазят персонала си, а 26% от очакват да увеличат заетите.

През юли 34% от управителите отчитат увеличение в приходите от дейността си спрямо предходния месец, докато 33.4% посочват, че няма промяна в тях.

В краткосрочен план (през следващия един месец) 44.9% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат "до 50%" от разходите за дейността със собствени средства, 29.8% от тях - "до 100%", а 24.4% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

Близо 90% срив на приходите от нощувки у нас. Най-засегнати са хотелите с 4 и 5 звезди

Близо 90% срив на приходите от нощувки у нас. Най-засегнати са хотелите с 4 и 5 звезди

Българските граждани са реализирали средно по 2 нощувки, Чуждите туристи - средно по 3

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план през юли се увеличават ръководителите, които смятат да продължат с настоящата си дейност (41.7%). Същевременно 42.2% от тях смятат да продължат да работят, макар и с намален обем, 10.8% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 4.2% прогнозират да я прекратят.