В Германия мнозина не спират да се оплакват: помощите не идват навреме, не се изплащат наведнъж, бюрократичните пречки са твърде много и още, и още. Същевременно това е най-големият пакет от помощи в историята на Федералната република: в пандемията от коронавирус държавата подпомага семействата и бизнеса с различни финансови инструменти. Става дума за безвъзмездна помощ, кредити и гаранции. Дотук Германия е предоставила подобни помощи на обща стойност от 80 милиарда евро, обяви министърът на икономиката Петер Алтмайер в края на януари. Към тази сума се прибавят и добавките за работниците и служителите, преминали заради пандемията на съкратено работно време, както и данъчните облекчения.

Помощи за всички: семейства, фирми, артисти

Основният инструмент, с който държавата подпомага фирмите, е т.нар. Überbrückingshilfe, един вид помощ за оцеляване. Те са предвидени основно за малките и средни предприятия, които са гръбнакът на германската икономика. С тези безвъзмездни помощи фирмите могат да покриват фиксираните си разходи - например за наем и ток. Условието: фирмите трябва да докажат определен спад на приходите. Ако през текущия месец оборотът на дадена фирма е спаднал с над 30 процента в сравнение със същия месец на предишната година, т.е. преди пандемията, тя има право на тази помощ. От началото на 2021 година към фиксираните разходи на компаниите спадат и загубите от нереализирани продажби на стоки със срок на годност или на сезонни продукти, каквито има например в модния бранш.

Този финансов инструмент е предвиден за всички фирми с годишен оборот до 500 милиона евро. За тази т.нар. помощ за оцеляване могат обаче да кандидатстват и самонаетите лица, които не са назначили друг персонал, работещите на свободна практика и предприятията или организациите с нестопанска цел. За самонаетите, например хората на изкуството и културата, отделно има и т.нар. "помощ за ново начало". Освен това държавата отпуска на самонаетите лица еднократна помощ до 5000 евро.

За ноември и декември 2020, т.е. първите два месеца от втория локдаун в Германия, държавата изплаща и извънредни помощи на фирмите, предприятията, самонаетите лица, съюзите и други организации, които не могат да работят заради локдауна. Право на тези помощи имат и фирмите, които могат да докажат, че 80 процента от техния оборот се генерира от други фирми, които са временно затворени заради локдауна. Седмично те получават помощи в размер на 75 процента от средния им седмичен оборот за същия месец на предходната година. Само този финансов инструмент за въпросните два месеца ще струва на държаватаобщо 15 милиарда евро, от които дотук обаче е изплатена само една малка част.

Големите компании пък биват подпомагани основно от Фонда за стабилизиране на германската икономика, който разполага с 600 милиарда евро. Тези помощи са предназначени най-вече за фирми, които играят важна роля за икономическия имидж на Германия или са особено важни за трудовия пазар. Дотук такава помощ са получили компании като Луфтханза, туроператорите FTI Touristik и Tui или корабостроителниците MV Werften.

Фирмите, които преди началото на кризата са имали успешни бизнес-планове, могат да кадидатстват за гаранции - за средства за производство или инвестиции. Гаранционните банки осигуряват това покритие за суми до 2,5 милиона евро. За по-големи суми - от 20 милиона евро нагоре - към механизма за даване на гаранции се включва и държавата.

Към лостовете, с които тя подпомага бизнеса, се отнасят също и редица данъчни облекчения, като по-ниския ДДС, който важеше до края на 2020 година. Данъчните облекчения са част от конюнктурен пакет на стойност 130 милиарда евро, включващ също и държавни инвестиции.

Да не забравяме и помощите за преминалите на съкратено работно време. Те облекчават финансово много фирми, без да им се налага да освобождават работници или служители. Министерството на икономиката изчисли, че тези помощи ще струват на държавата 23 милиарда евро (по данни от края на януари 2021).

През 2020 на всички семействата с деца - независимо от финансовото им положение - беше изплатен т.нар. корона-бонус за деца. През есента семействата получиха еднократно по 300 евро за всяко дете.

Освен всички изредени дотук помощи от държавата, отделните федерални провинции също имат свои собствени регионални програми за подпомагане в кризата.

И още 7,5 милиарда за помощи

Късно в сряда вечерта (3 февруари) управляващата коалиция прие план с нови помощи в корона-кризата. Одобрена беше програма от 7 точки. Една от тях - и тази година семействата ще получат корона-бонус за деца - еднократно по 150 евро за дете. По 150 евро еднократно ще бъдат изплатени и на получаващите социална помощи - т.нар Харц-4. За заетите в сферата на културата е предвиден нов пакет с помощи на обща стойност от 1 милиард евро. За ресторантите и кафенетата, които заради пандемията не могат да работят с клиенти и предлагат само храна за вкъщи, се удължава срокът, в който те плащат по-нисък (само 7%) данък добавена стойност - до края на 2022 година. Първоначално беше предвидено тази мярка да важи само до края на юни 2021.

Новоприетият пакет от помощи възлиза общо на 7,5 милиарда евро, сочат изчисленията на двамата съпредседатели на Социалдемократическата партия Саскиа Ескен и Норберт Валтер-Борянс.