В поредния си месечен доклад Министерството на селското стопанство на САЩ повиши оценката си за световното производство на пшеница през настоящия селскостопански сезон с още 6,5 млн. тона до 751,3 млн. тона, съобщава SINOR.bg.

Най-значима е положителната корекция за Австралия - с 4,7 млн. тона до рекордните 33 млн. тона.

Условията за развитие на пшеницата там са близки до идеалните, а засетите площи също се оказват над очакваните досега. Експертите на министерството предвиждат по-силна реколта и в Китай (с 900 хил. тона), Европейския съюз и Бразилия (с по 400 хил. тона).

Прогнозата за световния износ на пшеница е повишена с 2,6 млн. тона до 176,8 млн. тона, като само Австралия ще достави за чужбина с 3,5 млн. тона повече от очакваното досега. За сметка на това предвиждането за износа на пшеница от Русия бе занижено с 1 млн. тона до 29 млн. тона.

В посока на повишение е коригирано и предвиждането за световното потребление на пшеница - с 3,3 млн. тона до 739,77 млн. тона. Ако то се оправдае, резултатът ще се окаже рекорден в историята.

Тъй като прогнозата за световното предлагане е увеличена повече, отколкото за потреблението, оценката за крайните запаси от пшеница също нараства с 2,9 млн. тона до 252,14 млн. тона - рекордна стойност и по този показател.