Клиентите на най-голямата българска частна компания за разпределение на природен газ "Овергаз", са спестили над 237 милиона лева от разходите си за енергия през 2006 година.

Промишлените потребители, които са заменили мазута с природен газ, са реализирали обща икономия в размер на 105 милиона лева, съобщават от газовата компания.

Обществено-административните и търговски обекти, които са предпочели природния газ пред газьола, са спестили над 101 милиона лева.

Българските домакинства, които са преминали от газьол и електрическа енергия за отопление и готвене на природен газ, са икономисали заедно над 31 милиона лева от домашните си бюджети.

Останалите ползи от природния газ не могат да бъдат измерени в пари, съобщават оше от компанията. Ползването на природен газ подобрява екологично състояние на българските градове, няма нужда от разтоварни площадки и складови бази, висок е коефициентът на полезно действие на горивните инсталации.

България, която е сред най-енергоемките страни в Европа, може да търси своята европейска енергийна алтернатива в лицето на природния газ.