Парламентът възложи на Министерски съвет да преговаря с правителството на САЩ за сключването на междуправителствено споразумение за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ "Козлодуй" с технология АР 1000. Това стана с гласуването и приемането от Народното събрание на проекторешението с вносител Делян Добрев от ГЕРБ-СДС.

По-конкретно, с решението се задължава Министерски съвет чрез министъра на енергетиката в срок до 1 март 2023 г. да предприеме всички необходими предварителни действия за изграждане на енергиен обект - ядрена централа за утвърдената от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Площадка номер 2 - блок 7 на АЕЦ "Козлодуй".

Освен това, правителството трябва да предприеме и всички необходими действия за започване на лицензионна процедура и процедура по ОВОС за изграждане на втори идентичен блок на утвърдената от АЯР площадка (блок 8 на АЕЦ "Козлодуй").

Първи ефекти от ремонта на АЕЦ "Козлодуй": Внос от Гърция и часове с над 1200 лв./MWh за ток на борсата

Първи ефекти от ремонта на АЕЦ "Козлодуй": Внос от Гърция и часове с над 1200 лв./MWh за ток на борсата

Според експерт, затоплянето и наближаващите празници могат да свалят цените под нивата от преди спирането на VI блок