Малко преди началото на летния сезон у нас най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в хотелиерството и ресторантьорството (23,8%). Това сочат данни на Агенцията по заетостта за март. През месеца в бюрата по труда са заявени 17 189 свободни работни места на първичния пазар, което е намаление с 0,8% спрямо март 2022 г.

Следват преработващата промишленост (21,2%), държавното управление (11,2%), търговията (9,4%), селското, горското и рибното стопанство (8%) и административните и спомагателните дейности (5%).

Най-търсените от бизнеса професии през март са персонал, зает в сферата на персоналните услуги, служители полагащи грижи за хората, продавачи, работници в селското, горското и рибното стопанство и в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта, машинни оператори на стационарни машини и съоръжения, шофьори на МПС и подвижни съоръжения.

Българската икономика търси над 380 000 служители - вашата професия сред тях ли е?

Българската икономика търси над 380 000 служители - вашата професия сред тях ли е?

Кои са експертите, без които не можем

През миналия месец най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост - 18,2%, следвани от тези в търговията - 13,2%, хотелиерството и ресторантьорството - 9,6%, държавното управление - 8,9%, селско, горско и рибно стопанство -8,3%, хуманното здравеопазване и социалната работа - 5,5%, строителството 5,1% и други.

Агенция по заетостта отчита 152 230 регистрирани безработни през март, с 2,1% по-малко от месец февруари. Равнището на регистрирана безработица през март е 5,4% 1 , което е с 0,1% по-ниско, спрямо предходния месец и спрямо март 2022 г.