Предвижда се до края на годината Фондът за гарантиране на туристическите пътувания да бъде създаден и узаконен. Това стана ясно от думите на зам.-министъра на туризма Ирена Георгиева по време на дискусия на тема "Гаранционен фонд в туризма - стабилност на бранша и спокойствие за клиентите", организирана от Обединение "Бъдеще за туризма".

Георгиева обаче допълни, че не се очаква фондът да бъде приет лесно от всички, които ще бъдат задължени да участват в него, но изтъкна, че по мнение на министерството, създаването на такъв фонд е без алтернатива.

В Министерството на туризма има депозирани два проекта за създаване на гаранционен фонд, като работна група ще продължи да анализира вариантите. Георгиева обясни, че е въпрос на общо съгласие, каква дейност и какви права ще има фондът по отношение на стопанската си дейност. Тя посочи, че това са и основните различия по получените във ведомството досега предложения относно дейността на фонда.

Идеята е създаването на фонда да бъде прието с широк обществен консенсус, за да може всички участници в него - туроператорите, съзнателно да са поели ангажиментите си към фонда.

Зам.-министърът информира по време на форума, че се водят разговори с Българската банка за развитие (ББР) за евентуална възможност за първоначална финансова подкрепа на фонда. Банката, по думите й, в началото може да гарантира дейността на фонда, като това не отнема отговорността на туроператорите.

Вероятно през март ще започне дейността на работна група с участието на сдруженията на туроператорите по темата. "Искаме във втората половина на тази година да имаме готов законопроект за промяна в Закона за туризма, отнасящ се към гаранционния фонд, който да бъде внесен в Народното събрание", каза заместник-министърът.

Предстои доуточняване на детайлите за участието във фонда на всеки туроператор.