Преките инвестиции в България се сринаха почти наполовина за първите шест месеца на годината, сочат данните на Българската народна банка (БНБ). 

През първото полугодие на миналата година те са възлизали на 760.9 милиона евро или 1.6% от брутния вътрешен продукт, докато през същия период на настоящата година те са едва 405 милиона евро или 0.8% от БВП, показват изчисленията.

Намаляват и дяловият капитал на чуждестранни граждани в български дружества и плащанията по сделки с недвижими имоти, като за полугодието е отрицателен, тоест повече активи са изведени от страната. Така за първото шестмесечие той е -123.9 милиона евро и е по-нисък с 296.9 милиона евро от същия период на миналата година, когато сметката бе положителна с размер от 172.9 милиона евро.

Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 3.4 млн. евро, при 48 млн. евро за януари - юни 2016 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (1.6 млн. евро, 45.3% от общия размер за януари - юни 2017 г.), Украйна (0.4 млн. евро, 11.3%) и Казахстан (0.3 млн. евро, 9.9% от общия размер за периода).

Най-големите нетни преки инвестиции в страната за януари - юни 2017 г. са от Холандия (283.3 млн. евро) и Швейцария (104.6 млн. евро).