Продуктивността на американския пазар на труда се срива през третото тримесечие на 2021 г. Заплатите растат, броят на изработените часове също — но извършеният труд от работниците расте съвсем умерено, пише CNN.

Ревизията на данните, публикувани първо преди месец, показват, че спадът в продуктивността е още по-голям от първоначално очакваното — сезонно изгладените данни показват намаление от 5,2 процента. Това е най-острият спад от второто тримесечие на 1960 г., когато продуктивността спада с 6,1 процента.

Разходите за единица извършен труд нарастват с 9,6 процента през третото тримесечие, като отразяват 3 процента увеличение във възнагражденията и 5,2 процента спад на продуктивността.

Икономисти посочват, че не трябва да се вглеждаме твърде много в тези данни, тъй като през третото тримесечие бизнесът страда от проблеми в доставните вериги, а в началото на периода делта вариантът на коронавируса забави възстановяването.

Главният икономист на Action Economics Майк Инглънд посочва, че дори и с отчетения през третото тримесечие спад на продуктивността, за цялата годишна тя ще се повиши с около 1,7 процента.