Борбата на Европейската централна банка (ЕЦБ) с инфлацията може да приключи в рамките на половин година, според икономисти, цитирани от Bloomberg. Политиците ще започнат да променят повишенията на лихвените проценти още през юли.

Депозитната лихва ще бъде повишена до 3,25%, от сегашното ниво от 2% в три стъпки. Според прогнозите ще има две увеличения с половин пункт на срещите през февруари и март, последвани от увеличение с 25 базисни пункта през май или юни.

Такъв сценарий ще е драстичен обрат на събитията. Повечето служители на ЕЦб смятат, че лихвите няма да се променят.

Ръстът на цените в еврозоната се забавя и потребителите не са толкова притеснени. В същото време политиците се стремят да намалят основната инфлация, която достигна рекорд миналия месец.

Според анкетираните икономисти основният ценови показател, който изключва храни, енергия и други артикули, ще достигне връх от средно 5,1% през това тримесечие.

Очаква се общата инфлация да се понижи с 3,7% от 8,5%.